Profil

Dorte Damm

Jeg beskæftiger mig med børn og unge samt deres familier og øvrige netværk. Jeg har særlig kompetence i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, autisme) mental retardering, hjerneskader m.m.
   • Cand.psych. fra Århus Universitet januar 1981
   • Autoriseret af psykolognævnet
   • Godkendt som specialist og supervisor i børneneuropsykologi
   • Godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi
   • Godkendt supervisor i børnepsykologi
   • Godkendt som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
   • Mere end 30 års erfaring som psykolog
   • Efteruddannelse i strukturel familieterapi og i kognitiv terapi
   • Forfatter til adskillige bøger og artikler
   • Ekstern lektor på Psykologisk Institut, Århus Universitet – 1996 til 2014
   • Medlem af the World Health Organization’s (WHO) Global Clinical Practice Network (GCPN)