Psykologisk undersøgelse

Jeg foretager ikke psykologiske undersøgelser, men vil i nogle sammenhænge anvende spørgeskemaer og evt. gennemlæsning af tidligere foretagne psykologiske undersøgelser.