Supervision

Mit teoretiske grundlag i supervisionen er baseret på en kombination af udviklingspsykopatologi, neuropsykologi, strukturel familieterapi og kognitiv terapi.
  • Jeg kan tilbyde supervision til psykologer og andre faggrupper i forhold til udredning, formidling af resultater fra udredningen og i forhold til intervention

  • Jeg kan tilbyde supervision på terapeutiske forløb til familier, der har børn med vanskeligheder i form af udviklingsforstyrrelser såsom ADHD,
    adfærdsforstyrrelser, hjernetraumer m.m.

  • Jeg kan tilbyde supervision på egen stil

  • Jeg kan tilbyde supervision på supervision